Stoepkrijttekening [Lesidee]

Tijd: ± 30 minuten
Lesdoelen:

  • Rekenen-wiskunde – meetkunde
    Aan het eind van de les kunnen de leerlingen een lijntekening met gebogen lijnen natekenen met behulp van een voorbeeld van het figuur op schaal.
  • Beeldende vorming – materiaal
    Aan het eind van de les kunnen de leerlingen benoemen dat het inkleuren van een lijntekening met behulp van stoepkrijt makkelijker gaat als je het krijtje in de lengte gebruikt.
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling – samenwerken met anderen
    De leerlingen oefenen met het samen maken van een ‘plan van aanpak’ bij een gegeven opdracht.

Lees verder

Sensoren in het Rijksmuseum [Lesidee]

Onderwerpen: sensoren, zintuigen, kunst, Rijksmuseum
Didactiek: ontwerpend leren
Koppeling methode: Argus Clou (groep 6, thema 3)
Tijd: ± 1,5 uur

Lesdoelen
De leerlingen leren in deze les meer over hoe sensoren kunnen worden ingezet om kunstwerken te beveiligen. Daarmee passen ze eerder opgedane kennis over de werking van sensoren toe in de praktijk en Lees verder

Beroepen uitbeelden

Bij dit lesidee horen kaartjes. Die heb ik al gemaakt en kun je hier downloaden. Knip de kaartjes uit en plak de ene helft op een groen vel en de andere helft op een rood vel. Knip de kaartjes opnieuw uit (zodat je groene en rode kaartjes krijgt, zie foto). Op die manier krijg je een groen kaartje ‘bakker’ en een rood kaartje ‘bakker’. Die twee horen Lees verder

Energizer: in de knoop!

Laat de kinderen in het midden van de klas staan. Ze mogen vervolgens twee handen van twee andere kinderen vastpakken. Zo ontstaat er een grote knoop. Afhankelijk van de leeftijd geef je ze een tijdslimiet om weer ‘uit de knoop’ te komen.

Variatie: Een kind wordt aangewezen als ‘ontknoper’. De rest van de klas gaat in de kring staan en houdt elkaars handen vast. De groep krijgt tien seconden om ‘in de knoop’ te gaan zitten. Na deze tien seconden krijgt de ontknoper een bepaalde tijd (afhankelijk van de leeftijd) om de groep weer uit de knoop te krijgen.

Afbeelding: jgbarah /Flickr