Energizer: in de knoop!

Laat de kinderen in het midden van de klas staan. Ze mogen vervolgens twee handen van twee andere kinderen vastpakken. Zo ontstaat er een grote knoop. Afhankelijk van de leeftijd geef je ze een tijdslimiet om weer ‘uit de knoop’ te komen.

Variatie: Een kind wordt aangewezen als ‘ontknoper’. De rest van de klas gaat in de kring staan en houdt elkaars handen vast. De groep krijgt tien seconden om ‘in de knoop’ te gaan zitten. Na deze tien seconden krijgt de ontknoper een bepaalde tijd (afhankelijk van de leeftijd) om de groep weer uit de knoop te krijgen.

Afbeelding: jgbarah /Flickr

Max Windau is derdejaarsstudent aan de Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs. Hij schrijft graag over onderwijs en het gedrag van de mensen om hem heen. Max is ook te vinden op Facebook en LinkedIn.

En verder?

Geef een reactie...