Stoepkrijttekening [Lesidee]

Tijd: ± 30 minuten
Lesdoelen:

 • Rekenen-wiskunde – meetkunde
  Aan het eind van de les kunnen de leerlingen een lijntekening met gebogen lijnen natekenen met behulp van een voorbeeld van het figuur op schaal.
 • Beeldende vorming – materiaal
  Aan het eind van de les kunnen de leerlingen benoemen dat het inkleuren van een lijntekening met behulp van stoepkrijt makkelijker gaat als je het krijtje in de lengte gebruikt.
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling – samenwerken met anderen
  De leerlingen oefenen met het samen maken van een ‘plan van aanpak’ bij een gegeven opdracht.

Materialen

 • ± 30 stoepkrijtjes (2 doosjes (20 stoepkrijtjes per doosje) is ruim voldoende voor één groep)
 • Lijntekeningen

Opzet van de les
De leerkracht legt uit dat de leerlingen een lijntekening (kleurplaat) gaan natekenen met stoepkrijt (lesdoel) en brainstormt met de leerlingen over manieren waarop ze dat kunnen aanpakken. Mogelijke aanpakken zijn het maken van een rooster (hokje voor hokje natekenen) of punten zetten door het figuur na te meten met een lineaal. Ook licht de leerkracht het materiaal (stoepkrijt) toe. Je kunt dik en dun tekenen met stoepkrijt en inkleuren gaat makkelijker als je het krijtje plat over de grond wrijft.

Daarna wordt de groep verdeeld in groepjes van drie. Elk groepje krijgt één figuur om na te tekenen. De groepjes maken op de speelplaats een plan van aanpak en tekenen het figuur na. Tot slot evalueert de leerkracht kort samen met de groep de samenwerking en de gemaakte tekeningen.

N.B. Deze les is géén beeldende vorming! Er is namelijk vrijwel geen creatief proces. Het gaat vooral om het meetkundedoel en om de samenwerking tussen de leerlingen.

IMG_1959

Max Windau is derdejaarsstudent aan de Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs. Hij schrijft graag over onderwijs en het gedrag van de mensen om hem heen. Max is ook te vinden op Facebook en LinkedIn.

En verder?

Geef een reactie...